ETAMINE DU LYS LĪDZEKLIS VILNAS UN SMALKU AUDUMU MAZGĀŠANAI - 1228
  • ETAMINE DU LYS LĪDZEKLIS VILNAS UN SMALKU AUDUMU MAZGĀŠANAI - 1228

  Etamine du Lys līdzeklis vilnas un smalku audumu mazgāšanai

  07000001231
  9,95 €

  Maiga, pH neitrāla formula ar organisku lavandīna ēterisko eļļu raksturo Etamine du Lys līdzekli vilnas un smalku audumu mazgāšanai. Mazgāšanas līdzekļa sastāvs piemērots īpaši tumšo krāsu delikātiem audumiem, piemēram, zīdam un vilnai. Ik reizi, kad mazgājiet apģērbu, ievērojiet ražotāja norādījumus par tā mazgāšanu. Ecocert sertificēts.

  Apjoms
  Daudzums
  Ir noliktavā

  Maigs audumiem un krāsām! Etamine du Lys līdzeklis vilnas un smalku audumu mazgāšanai ir maigs un saudzīgs mazgāšanas līdzeklis ar pH neitrālu formulu smalku audumu, zīda un vilnas audumu mazgāšanai. Ar vienu  Etamine du Lys līdzekļa vilnas un smalku audumu mazgāšanai iepakojumu pietiks 40 mazgāšanas reizēm. 97,5% sastāvdaļu ir dabīgas izcelsmes. Līdzeklis satur linalolu, tāpēc var izraisīt alerģisku reakciju. Otrreiz pārstrādājams iepakojums (pudelīti un smidzinātāju šķirot atsevišķi). Gala produkts nav testēts uz dzīvniekiem. Ecocert kontrole.

  Kā lietot?

  1 korķītis = 30 ml

  Ieteicamās devas 5 kg

  Mīksts ūdens ≤15°f

  Vidēji ciets ūdens

  Ciets ūdens ≥ 35°f

  Mašīnā

  20 ml

  25 ml

  37,5 ml

  Ar rokām

  10 ml

  12,5 ml

  25 ml 

  Tabulā norādīts Etamine du Lys līdzekļa vilnas un smalku audumu mazgāšanai daudzums pilnai veļas mašīnai (2,5 kg veļas). Mazgājot nepilnu veļas mašīnu, mazgāšanas līdzekļa daudzumu samaziniet uz pusi. Ievērojiet uz apģērba norādītos mazgāšanas ieteikumus un, kad vien tas ir iespējams, vienmēr veļu mazgājiet zemā temperatūrā.

  Sargāt no bērniem! Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

  Padoms

  Etamine du Lys līdzekli vilnas un smalku audumu mazgāšanai ieteicams lietot kopā ar Etamine du Lys veļas mīkstinātāju ar lavandas smaržu vai ar Etamine du Lys veļas mīkstinātāju ar citrusu smaržu!

  Atbilstoši EK Regulai Nr. 1272/2008 (CLP)

  Signālvārds: Brīdinājums

  EDI2 Nopietni acu bojājumi / acu kairinājumi, 2. bīstamības kategorija H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

  P264 – Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt.

  P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

  P305+P351+P338 – SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.

  P337+P313 – Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. EUH208 – Satur: nātrija hidroksimetilglicinātu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

  Sensibilizējošas sastāvdaļas, kas jāuzrāda marķējumā: nātrija hidroksimetilglicināts

  Bīstamas sastāvdaļas, kas jāuzrāda marķējumā: Nav piemērojams.

  Papildus marķēšana: Nē. 

  28 vienības:

  Sastāvdaļas:5–15% nejonu virsmas aktīvās vielas, mazāk nekā 5% anjonu virsmas aktīvās vielas, ziepes, konservanti (sodium hydroxymethylglycinate), 100% dabīgas smaržvielas un aromātiskās kompozīcijas, organiska lavandīna ēteriskā eļļa (limonene, linalool).
  Apraksts:Franču uzņēmuma Comptoir Des Lys mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu Etamine du Lys sortiments izstrādāts un pilnveidots 12 gadus. Visu šo laiku tie veidoti no augiem, minerāliem, medus, vaska, ēteriskajām eļļām, dabiskiem enzīmiem un baktērijām, savukārt kopš 2007. gada tie ir arī Ecocert sertificēti un kontrolēti. Izgatavoti videi draudzīgā ražotnē, Etamine du Lys modernie, daudzveidīgie līdzekļi piedāvā efektīvus un nekaitīgus veidus, kā tīrīt, pulēt, mazgāt un likvidēt baktērijas. Viss slēpjas vien pareizo līdzekļu izvēlē, devās un lietošanā.Etamine du Lys priekšrocības:+ Ekonomiski – lieli iepakojumi un koncentrētas formulas taupa Jūsu naudu.+ Ražoti no atjaunojamiem resursiem – augu un minerālu izejvielām, tādēļ tiem ir teicama bioloģiskā noārdīšanās un minimāla ietekme uz vidi.+ Mazgājošās vielas iegūtas nevis no naftas, bet gan no augiem (cukura, graudiem, rapša, kopras, palmu eļļas).+ Dabiskas un organiskas ēteriskās eļļas patīkamam aromātam un dažādam efektam.+ Dabiski enzīmi (sertificēti, apliecinot, ka nav ģenētiski modificēti) sevišķi grūtu traipu likvidēšanai.+ Līdzekļi un izejvielas nav testēti uz dzīvniekiem.+ Otrreiz pārstrādājams iepakojums.Etamine du Lys nesatur:+ Sintētiskas krāsvielas un smaržvielas.+ Naftas produktus (benzene, hydrochloric acid u.c.).+ Fosfātus, kā arī tos aizvietojošos EDTA, NTA, kuri vienlīdz kaitīgi videi, sekmējot aļģu ziedēšanu.+ Amonjaku.+ Glikolēteri – kancerogēnu un kairinošu šķīdinātāju.+ Nātrija perborātu: skābekļa balinātāju, kas vidē var atbrīvot boru. Lielos daudzumos tas pat var būt toksisks dažiem augiem.+ Optiskos balinātājus – tie nosēžas audumu šķiedrās, izraisot ādas kairinājumu, kā arī pilnībā vidē nenoārdās.+ Hlora balinātājus, jo tie bojā audumus, veicina rezistentu baktēriju veidošanos, izdala toksisku gāzi.+ Formaldehīdus – kancerogēnus savienojumus, ko ļoti plaši izmanto parastajos tīrīšanas līdzekļos kā antibakteriālu vielu un konservantu.Rīko kaut ģenerāltīrīšanu, jo Etamine du Lys ir visa nepieciešamā neķīmija grīdu un virsmu spodrībai, tīrībai.