Autortiesības - Bio.lv


Iepirkumu grozs  

Nav preču

līdz bezmaksas piegādei 39 € 

Piegāde 0,00 €

Kopā 0,00 €

Norēķināties

Zīmoli

Jaunumu saņemšana epastā

Bio.lv lietošanas noteikumi


1. SIA "Cintamani Baltic" uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē bio.lv (turpmāk tekstā – Portāls bio.lv vai saīsināti bio.lv). Bio.lv domēna vārda lietošanas tiesības pieder SIA "Cintamani Baltic".

2. Portāla bio.lv lietotājs (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē bio.lv un/vai izmanto bio.lv sniegtos pakalpojumus.

3. Bio.lv lietošanas noteikumi ir saistoši Lietotājam neatkarīgi no tā, vai Lietotājs ir vai nav reģistrēts Portāla bio.lv Lietotājs.

 

Autortiesības un materiālu publiskošana


4. Portālā bio.lv publiskotais saturs (materiāli) ir aizsargāts saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajām tiesību normām. Jebkura Portālā bio.lv publiskotā materiāla kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana bez rakstiskas SIA "Cintamani Baltic" atļaujas ir aizliegta.

5. Ja Lietotājs apmeklē Portālu bio.lv un/vai izmanto bio.lv sniegtos pakalpojumus, tas nozīmē, ka Lietotājs ir piekritis bio.lv lietošanas noteikumiem un garantē, ka neizmantos Portālu bio.lv pretlikumīgos, amorālos nolūkos vai mērķim, kas būtu pretrunā bio.lv lietošanas noteikumiem. 

6. Lietotājs nedrīkst kopēt, atveidot, pārpublicēt, augšupielādēt, parsūtīt vai jebkādā citā veidā izplatīt Portāla bio.lv saturu, tai skaitā tekstu, attēlus, audio un video materiālus, ar mērķi tos publicēt vai izmantot komerciālos nolūkos,  kā arī nedrīkst izmantot Portāla bio.lv saturu citos portālos bez rakstiskas SIA "Cintamani Baltic" atļaujas. 

7. Ja Lietotājs izmanto bio.lv tekstu, attēlus, audio vai video bez rakstiskas SIA "Cintamani Baltic" atļaujas, tad SIA "Cintamani Baltic" uz šo lietošanas noteikumu pamata izraksta Lietotājam faktūrrēķinu 1.00 euro (viens euro, 00 euro centi) bez PVN apmērā par 1 (vienu) vārdu, un 50.00 euro (piecdesmit euro, 00 euro centi) bez PVN apmērā par vienu foto/video materiālu, kurš ir kopēts vai atveidots, pārpublicēts, augšupielādēts, vai jebkādā citā veidā izplatīts ārpus Portāla bio.lv. 

8. Ja Lietotājs neievēro Portāla bio.lv lietošanas noteikumus, Lietotājs, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām, ir saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

9. Neko no bio.lv portāla satura nedrīkst interpretēt kā licences vai tiesību piešķiršanu ražotāju firmas zīmes lietošanai vai izmantošanai komerciālos nolūkos, bez rakstiskas bio.lv atļaujas. 

10. Portāla bio.lv Lietotājs piekrīt, ka, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai Lietotāju nodrošinātu ar Portāla bio.lv pakalpojumiem, SIA "Cintamani Baltic" ir tiesīgs pārsūtīt un izplatīt materiālus dažādos publiskos tīklos un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrīt, ka šie lietošanas noteikumi SIA "Cintamani Baltic" dod šādas tiesības. Bio.lv lietotājs apliecina un garantē, ka Lietotājam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai saņemtu agstāk atrunāto licenci.

11. Dažu vārdu, frāžu vai teikuma daļu aizvietošana vai apmainīšana vietām, vai līdzīgas darbības, kas nemaina teksta būtību un stilu, tiks uzskatītas par autortiesību pārkāpumu un kalpos par pamatu tiesisku darbību veikšanai saskaņā ar 7.punktu.

 

Citi noteikumi

 

12.  SIA "Cintamani Baltic" ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt Portāla bio.lv lietošanas noteikumus. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publiskoti Portālā bio.lv.

13. SIA "Cintamani Baltic" uztur, koordinē un organizē Portāla bio.lv darbību  rūpējas par precīzas, aktuālas informācijas sniegšanu Lietotājam. Tomēr, tā kā Portāla bio.lv saturs bieži ir pakļauts iepriekš neparedzamām izmaiņām, SIA "Cintamani Baltic" negarantē satura atbilstību patiesajam stāvoklim.

14. SIA "Cintamani Baltic" cenšas izpildīt visus Portāla bio.lv pasūtījumus, tomēr nevar garantēt visu produktu, kas aplūkojami Portālā bio.lv, pieejamību. SIA "Cintamani Baltic" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt jebkura Portālā bio.lv esošā produkta tirdzniecību.

15. SIA "Cintamani Baltic" apkopo un apstrādā informāciju par Portāla bio.lv lietotājiem statistikas un mārketinga mērķiem.